19 | 09 | 2017

Астрологічна тріада Коляди: народження Сонця (Різдво), Місяця (Василя) та Зорі (Водосвяття)

Ми дедалі більше усвідомлюємо нині, що наше життя, наше продовження можливе лише в гармонійній єдності з природою, її календарними ритмами. І в цьому плані велике значення має відродження народної звичаєвості та обрядовості.

Різдво. Син Божий

Причому не як етнографічного оздоблення, а як основи самого буття. Дослідження в цій царині показують, що всі календарні свята чітко пов’язані з точками астрономічного циклу сонячної системи в межах галактики та з усіма періодами геофізичних змін у продовж року.

У прикметах, повір’ях, легендах, переказах, звичаях та обрядах живе міфопоетичний світогляд пращурів. 

Порівняльний аналіз їх на грунті календарної обрядовості наших Предків дозволяє розкрити астрофізичну та геофізичну структуру давньої світоглядної системи, що узгоджувала повсякденну людську діяльність з усіма космобіологічними ритмами.

Щоб збагнути, наприклад, астрофізичну суть різдвяно-колядницьких свят, звернімося до образу зимової каруселі. Встановлюється вона на замерзлому ставку або заплаві.
В центрі обраного місця прорубується ополонка, в неї забивають дубовий кілок. Коли він добре вмерзне, на нього насаджують колодку із спицями або звичайне колесо від воза (образ сонця), на якому навхрест закріплюють жердини, а на них прив’язують санчата. Кілька молодців стають у центрі, хтось сідає на санчата. І ось уже карусель запущена: ті, що в центрі, кілками обертають колесо, а санчата, прикріплені до жердин, швидко біжать по колу — що довші жердини, то з більшою швидкістю. Але й ті, що крутять колесо, і ті, що сидять на санчатах, звершують один колобіг за один і той же час. Тобто їх швидкість відносно центру (кутова) — однакова, а періодична зміна в просторі гармонійна. Подібна періодична зміна точок у просторі відносно спільного центру є не що інше, як часоплин. І така модель є схематичним відображенням космічного колобігу.

Сонце в ЗодіакуКоляда. АстрологіяМісяць. Сонце.Соняшник

Відображає вона момент, коли всі точки простору перебувають у гармонійній єдності по горизонталі. А це можливе лише в момент початку руху, оскільки в космічному колобігу кожна точка має свій період обертання навколо осі. Це вказує на те, що свято Коляди знаменує собою момент зародження нового енергетичного імпульсу (початок руху). Або інакше — Нового світу.

Ймовірно, що й провидці в момент осяяння перебувають в гармонійній єдності з основними системами світобудови. А їх спілкування відбувається по каналах осьових ліній. Наша планета також періодично входить у гармонійну єдність із сонячною системою та галактикою.

Одним із найважливіших нульових циклів року для північної півкулі є свято Коляди, період зимового сонцевороту

Мати Світу - Мати Богів,Мати Божа.

Земля, досягши граничної точки відхилення по осі, починає зворотний рух. На астральному рівні, зокрема в тахіонній фізиці, це явище відоме під назвою «тунельний ефект». Часточка не підіймається на вершину енергетичного бар’єру, а немовби просочується попід ним. Саме в цей період навіть і у звичайної людини з’являється можливість провіщати майбутнє. Більше того — змоделювати його найкращий варіант, вплинути на долю. Але для цього необхідно добре знати систему символів. На жаль, сьогодні вона для нас втрачена. В народі традиційно збереглися раніше скомпоновані структурні формули: молитви, замовляння, колядки, щедрівки, віншування, прикметні дії тощо.

Поєднання полярностей в енергетичному полі творить вічний колобіг часу. В цьому колобігові ми всі спільно й кожний зокрема маємо свою вісь із санчатами на світовій каруселі: свою лінію часу; свій промінь буття. Вийти з колобігу чи перейти в інший часовий вимір можна лише через центр єднання всіх променів. На моделі каруселі це буде вісь, на яку насаджують колесо. У річному колобіжному ритмі часу такою віссю є період зимового сонцевороту, що знаменується святом Різдва-Коляди.

У житті людини таку вісь знаменує момент смерті (полярно до природи). За народним повір’ям, по смерті ми знову повертаємося до первісного стану, до якогось певного центру, до Бога. Повернутися до висхідного стану означає опинитися в точці відліку, увійти в гармонію з ритмом часу, що на різних рівнях може мати неоднакову швидкість перебігу.
Тому свято Коляди уособлює період гармонійного єднання в часовій площині всіх сил природи. Це своєрідна проекція епіцентру світотворення.

Сонце. God's Sun

Перебуваючи в такому епіцентрі, кожна душа вільна у своєму виборі втілитися в той чи інший часовий вимір. Цю світоглядну сторінку чудово демонструє традиція новорічного карнавалу. Безліч масок — безмежжя можливостей образного втілення. Саме тут, на перетині осьових ліній силових полів, формується майбуття. Скоригувати його до кращого варіанту покликане колядницьке слово, дія і навіть думка.

Гой ти, наш пане, пане Іване,
Приспів: Гей, дай, Боже!
У тебе в домі та як у раю,
У тебе на вербі груші родять,
У тебе плуги все золотії,
У тебе воли все половії,
У тебе столи все кедровії,
У тебе столи калиновії,
На них скатерті все шовковії,
На них тарелі все циновїі,
У тебе вівси жеброванїі...

Земний і небесний (астральний) світ завжди полярні — як фотографія і негатив. Негатив можна прийняти за відображення в площині простору. Тоді фотографія є відображенням у часовій площині.
Астротріада Коляди

Справді, в умовах землі тінь є лінією часу, його виміром. А світло є ознакою простору. Син Божий (Сонце, Дажбог - син Сварога) є сином світла, отже, сином Простору. А тому його земне втілення зумовлюється певним часом і знаменує настання пріоритету в царині світла.

Від свята Різдва до свята Василя часова відстань 7 днів. А від Василя до Водохреща — 5 днів.

За давнім народним світоглядом, віддзеркаленим у колядках наших Пращурів, ці три календарні дні є відправними точками в часі народження тріади світил: сонця, місяця, зорі (зірок, дощику):

Ой там за горою та за кам’яною,
Щедрий вечір!
Ой там виходило та три товариші.
Що перший товариш — ясне сонце,
А другий товариш — ясен місяць.
А третій товариш — дрібен дощик.

Місяць уособлює - родючість і врожайність, саме його фази визначають приливи і відливи вод на Землі. Місяць - це світло, що йде від Творця. Ось чому в колядках він символізує Дідуха - Предка - господаря. Його ставлять в куті, дк біля нього кладуть - плуг на врожайний рік. Сонце — джерело енергії на землі. Воно годує та обігріває нас, забезпечує добробут в родині. Зоря (зірки, дощик) уособлюють галактичний простір, безмежні простори Сварги де закладається інформація на майбутнє. А майбутнє належить дітям.

Ясен місяць — пан господар,
Красне сонце — жона його,
Дрібні зірки — його діти.

Саме за рухом зірок і планет астрологи пророкують майбутнє: А вода (дрібен дощик), як відомо, є носієм інформації.

Сонце, місяць, зоря (зірки) водночас уособлюють основні світотворчі сили, їх поля. В  світогляді наших Предків християнському святу Різдва Христового відповідає свято народження молодого Сонця — Божича, святу Василя — свято народження Місяця, святу Водохреще — свято народження Зорі (Небесної Води, Богині Дани), в цей день води освячуються Космосом.

Коляда. Картина В.КрижанівськогоВеликий Хорс

Велика Мати

На рівні річного колобіжного циклу сонячної системи календарні свята Різдва, Василя, Водохреща як явища астрального культу природи добре дослідив О. П. Знойко. Він показав, що народження Сонця, Місяця, Зорі безпосередньо пов’язане з входженням сонячної системи в середовище головного зодіакального сузір’я. «Поява на небі Зорі — Вістунки (Венери) сповіщає, що Сонце вступило в головне сузір’я — Перуна (Стрільця). На Русі вважалося, що з появою перших зірок сузір’я Перуна в Лади народжується немовля — Бог зимового сонцестояння. Коли сонце проходило центральні зірки сузір’я, урочисто святкувалося народження Місяця (Молодик) — Щедрий вечір (1 січня), а коли воно залишало головне сузір’я, народжувалась Дана (6 січня)». (О. П. Знойко. Міфи Київської землі та події стародавні. К. 1989, с. 50). Безумовно, що входження сонця в середовище головного зодіакального сузір’я спричинює циклічну зміну полярності основних силових полів у середовищі землі: гравітаційного, магнітного, електричного (світлового).

Перебування землі в середовищі того чи іншого сузір’я визначається за допомогою так званої «точки весни». Тобто моментом, коли центр сонця проходить точку перетину небесного екватора й екліптики. Це сузір’я, в якому перебувала земля, вважалося нашими предками керівним божеством. На їх глибоке переконання, саме воно визначає на весь період стан земного буття. Вірогідність такої думки стає очевидною на прикладі річного колобіжного циклу. Адже зміна умов навколишнього середовища землі (пір року) має безпосередній зв’язок із входженням сонця в зону впливу того чи іншого сузір’я зодіаку на лінії екліптики.

Взята нами за приклад модель льодової каруселі демонструє лиш одну проекцію колобіжного руху. Але у просторово-часових координатах цей рух є практично безмежним, завдяки чому відбувається періодичне оновлення світів.

Зодіакальні сузір'я

Яскравим прикладом цього оновлення є видимий добовий та річний цикли змін земної природи. У цьому невпинному колобіжному русі енергія світла й енергія гравітації періодично на різних рівнях взаємопроникають і взаємозамінюються. А в точках перетину осьових ліній силових полів відбувається модулювання імпульсів. На прикладі льодової каруселі такою точкою є вісь, що на неї насаджується колесо. В річному календарному циклі — тріада свят Коляди: Різдво (народження Сонця), Василя (народження Місяця), Водохреще (народження зорі-води). В період цих календарних свят, на переконання пращурів, існує можливість не лише відгадати майбутнє, але й скоригувати його засобами обрядовості. Кожне слово, кожна дія і кожна думка в ці дні є надзвичайно відповідальними. Від них залежить гармонійність буття наступних поколінь. Недарма ж у дні свят віруюча людина бережеться не лише поганих слів, але й поганих думок. Адже думка теж матеріальна.

 

Але щоб вплинути на середовище буття, необхідно увійти в гармонійну єдність з його колобіжним ритмом. Поєднання колобіжних ритмів відбувається в кожний момент зародження нового імпульсу, що зумовлюється точками трансформації енергетичних потоків. Подібно до того, як секундна стрілка годинника періодично поєднується із стрілками, що відлічують хвилини та години, так в календарних точках Різдвяно-Колядницьких свят ми поєднуємось з імпульсними моментами світотворення та народження сина Божого - сина Сварги - божественного дару Сварожого Кола - Коляди.

 

Джерело:    Віталій  Креслав

За матеріалами Миколи Ткача, альманах "Людина і Світ" (1992)

 

 

 

 

Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Нищення нашої спащини
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud355.jpg
Свята наша земля
pryr152.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.