17 | 10 | 2017

Щодо сучасного українського національного світогляду (В.Колядинський)

Українці. Український народ. Молодь

Від рівня свідомості залежить і саме життя і рівень розвитку нації.. тобто саме здійснення національної ідеї- безсмертя нації. Рівень свідомості визначається глибиною світогляду.

Пануючі духовно-світоглядні системи, засновані на християнстві неспроможні ефективно протистояти споживацькій психології-основі денаціоналізації, космополітизму-глобалізму- нав»язуваній міжнародними монополіямии та банками ідеології.

 

 

Щодо сучасного українського національного світогляду

Озирнись на себе і подумай про те,
Хто ти є, де ти є і куди ж далі.

Омар Хайям. Перс. Поет і вчений 11 в.
 

Атеїстичний, комуністичний світогляд повністю збанкрутував.

Природно, що справжній національний світогляд є головним ворогом глобалізму, який через свою ідеологію намагається поневолити весь світ.

Панування споживацької психології - це шлях деморалізації, що веде до самознищення людської цивілізації.
Здійснення національної ідеї-це шлях життя й розвитку нації.

Справжній національний світогляд виховує любов до свого народу та своєї Батьківщини.
Лише той, хто по-справжньому любить свій народ та свою Батьківщину, може й стає справжнім їхнім захисником.
Справжній національний світогляд не може не бути високодуховним, він ґрунтується на глибокій вірі в Творця та Його духовні закони.

Випадковостей, як вже доведено, не існує, все є закономірним.Саме ці закономірності й вивчає наука. Всі відкриття і в науці, і в культурі не випадкові, вони даються.

Національний світогляд базується на досвіді, знаннях здобутих народом –нацією на протязі свого життя(він також виявляється і в мові, і в усіх досягненнях нації). Тому не дивно, що саме національний світогляд і його головний носій-мова нації є першочерговими об»єктами шалених атак всіх загарбників-поневолювачів.

Про те, до чого приводить підміна національного світогляду чужим світоглядом, яскраво свідчить приклад українського народу, весь його сучасний стан.

За дохристиянських часів в умовах панування ведичного світогляду-органічного поєднання знань, віри та культури(тогочасний рівень енерго-інформаційного світорозуміння:чакри, йога, бойове мистецтво, васту-мистецтво використання енергетики в архітектурі та побуті-«передерли» китайці у вигляді фен-шуй, та ін.). Це частково відображено у «Вересовій книзі».

Чотири рівня свідомості відповідали чотирьом станам-варнам: від білого-золотогодо синього-темного. Цим рівням свідомості відповідали й періоди-юги панування варн-станів: від брахманів –найвищої Варни до шур-найнижчої(хамської).

Потім наука відділилась від віри і навіть стала їй протистояти(як це ми добре знаємо з історії, ще й не такої давньої).
Особливістю(чи не найголовнішою) нашого часу є те, що сучасна наука знову(це не особисті бажання вчених, а самі наукові дослідження) знову повернулася до Творця.

Це окрема дуже велика й цікава тема. Починає діяти тенденція(і вона постійно посилюється!), що чим вищий рівень науки, знань, тим глибшою стане духовність(а відтак і мораль) людства в цілому і кожної нації й людини зокрема.
 

Вже чітко виявлено об'єктивні чинники цього:

- все більше людей починає розуміти, що без справжнього піднесення духовності людство чекає самознищення, потрібен новий підхід-нова парадигма до розуміння світу й людини в ньому; 
- і сучасна наука таку парадигму вже підготувала;
- поява з початку 90-х років дітей індиго(аура кольору індиго) з зовсім іншою ДНК, іншим, вищим від попереднього рівня людей.
Розвал імперії Зла-СРСР-не привів, як це було раніше, до зміни соціально-економічної формації та до паеування нової ідеології, що свідчить про те, що всі варіанти вичерпано.


Потрібний новий-кардинальний перехід. І він вже почався.Об'єктивні чинники вже назвав.
І Нострадамус у своїх пророцтвах писав,що тамДе тече Бори сфен(так звали Дніпро в давнину), де звучит співуча мова, там зникне рутина.

Органічне поєднання ведичних знань з найсучаснішими науковими досягненнями, особливо з квантовою фізикою) та фактичними союзниками з Нової Ери зробить сучаснийЕнерго-інформаційний) український національний світогляд тією силою, яка допоможе здійснити національну ідею, яка без справжньої національної державм-націократії-єдиного справжнього гаранта життя й розвитку нації. 

 

Про сьогодення

 
Доведено, що випадковостей не існує. Все закономірно.
Наш час – це останній період Калі-юги.(Знання Вед в тій чи іншій мірі використовують всі)
Життя на Землі-це своєрідне відрядження безсмертної душі(по сучасному: високо енергетичної субстанції) для навчання – переходу на вищий(бажано!) енергетичний(висока духовність – це дуже високий високочастотний енергетичний рівень).
 
Зміст останнього періоду Калі-юги – довести(доведення від прямо протилежного-сучасний стан особливо в Україні»Як не треба»), що лише висока духовність(а відтак і мораль-звичаєвість) спрямовують і окрему особу і цілу націю і все людство на життя й розвиток. А матеріалізм(в звичайному сучасному розумінні), споживацтво, шлунковість навіть лицемірно прикрите вірою-юдаїзмом та його модифікацією-юдохристиянством веде до все зростаючої деморалізації і врешті-решт до самознищення всього людства. Про цю проблему- проблему все зростаючого відставання духовності, моралі від науково-технологічного прогресу – свідчать й окремі видатні діячі й міжнародні форуми.
 
  Знаряддя останнього періоду Калі-юги –останніх 2-х тисяч років-є юдаїзм та його неприкритий фіговим листком «віри» -раціоналізм-матеріалізм(в сучасному звичайному розумінні) в усієї різноманітності їхніх модифікаціях.(Як тут не згадати геніального І.Франка про хитрий писок жида…). Носії цього знаряддя юдеї та атеїсти-рацоналісти. Між іншим, не треба забувати про те, що хозари, прийнявши юдаїзм зникли як нація. Відмова від свого приводить до зникнення, змішання.
 
 Сучасність доводить-дуже переконливо й дуже боляче!- про хибність й злочинність пануючого поки що юдаїзму та раціоналізму(крах комунізму та розвал Імперії Зла –теж свідчення цього, тому й не хотять вивчати це досконально, навіть намагаються не згадувати, бо це конкретне поєднання хибної теорії та злочинної практики-від особливості московської нації ,як про це свідчать дослідники, вт.ч. й московські, -її культурно-історичної відсталості).
 
  Українська нація-колиска білої раси – це сучасний своєрідний «спецназ», що має виконати своє призначення: відновити на новому сучасному рівні Ведичну Мудрість наших Арійських Предків і таким чином здійснити пророцтво Нострадамуса, який передбачив , що в Україні має зникнути рутина, все віджиле, що заважає життю й розвитку. Сучасні наукові досягнення переконливо доводять мудрість ведизму. Органічне поєднання ведизму з найсучаснішими науковими досягненнями – це і є перехід на енергетичний рівень розуміння світу й людини, це відновлення образно-інтуітивного(за Ю.Шиловим) мислення(вже є технології цьогой вони застосовуються!).(саме цим -створенням цілісного підходу-методики й займається наша громада, щоб зовнішнє мало глибоке й вірне внутрішнє обґрунтування). Кожна більш-менш значна перемога має в основі перемогу Сили Духу, перевагу світоглядну. Глибоке й органічне поєднання ведичних знань з сучасними науковими досягненнями не може не привернути до нашої Рідної Віри всього найкращого в суспільстві (в т.ч. й найкраща молодь), за яким піде й вся маса. Хтось влучно сказав, що революції починаються в головах. Старше й середнє покоління майже неможливо перевиховати. Тому основна увага має бути звернена на молодь. Бо, зрештою, це турбота про їхнє майбутнє. Національна ідея – це, якщо дуже стисло, безсмертність нації. Термін «націоналізм» і «націоналіст» вперше з'явився десь в середині 19 ст. в одній з лондонських газет й стосувався ірландського національно-визвольного руху і означав відповідно «захист нації» і «захисник нації»
 
  Проти української нації не припиняється війна, війна «холодна», в якій ворога одразу й не розпізнаєш. Як і зрадника-угодовця. Війна на повне знищення української нації й привласнення собі всього її багато тисячолітнього надбання. Вороги цінують нас більше ніж ми самі себе!
 
  Калі-юга-це період, коли низьке піднялося вгору, а високе опустилося. Цьому допомагає лінощі душі й розуму, пасивність , невміння, помилки. Воювати треба вміти.Викоистовувати і свій і чужий досвід. Перуняться Біло бог і Чорно бог – йде розвиток -навчання.Бог Борні й розвитку Перун разом зі своїм Полком Героїв крутить колесо Живого Явлення. Як образной влучно сказано у Вересовій Книзі!
 
  Нація-це перш за все духовна( високо енергетична) спільнота. Такою її робить весь попередній досвід, що зафіксований у мові, культурі, історії, звичаєвості-основних рис-властивостей нації З давніх давен саме ці риси намагався знищити кожен поневолювач і цим забезпечити собі спокійне й довге панування. Не дивно, що проти української нації триває запекла боротьба смертельних ворогів української нації саме проти цих ознак нації.
Саме ці риси є тим, що надають кожній нації її неповторної цінності. На сіре, одноманітне ніхто навіть уваги не звертає. Природно, що захист цих рис, захист нації не може бути природним для тих, чий світогляд-віра спрямований на інший народ(який, між іншим, використавши чуже, зробив собі гарний ідеологічний, а відтак й матеріальний, ґешефт).
 
  І закономірно, що за 18 років всі християни(і демократи, і націонал-демократи і навіть націоналісти!, а скільки українських організацій в Україні й за кордоном!) не створили потужної структури по захисту честі й гідності, мови й культури, історії й національно-визвольного руху та його героїв і мучеників, не забуваючи й про зрадників. Нація одна й єдина!
 
Отже ця структура має об»єднати представників усіх українських організаці і в Україні й поза її межами.Захистивши високе, захистимо й низьке. «Бути перщ за все українцем»(а не як В.Винниченко:»Я перш за все соціаліст, а в же потім –українець». Що вийшло з цього – відомо).»Будьте якнайбільше українцем і ви будете справжніми людьми», «Моя мама-Нація й Батьківщина-для мене найкращі». Минулий час- це своєрідна розвідка боєм. Час , випробовуючи й перевіряючи, все розставляє на належні місця. Залишається лише назвати речі своїми іменами. Треба мати лише мужність це зробити. І тим дати лад в голові. А від ладу в голові буде лад і в житті. Недурно саме ладу бояться всі вороги й злодії. Ще давньокитайський стратег Сунь Цзи зауважив, що війна-це шлях обману. Дезорієнтації, деморалізації … І горе ошуканим! Українські змішані в організаціях разом з угодовцями(свідомими й несвідомими) й прямими українофобами-ворогами. Це і є свідчення про низький рівень національної самосвідомості. Це в першу чергу стосується української інтелігенції. А яка закваска – таке й тісто. Не можна у смертельній боротьбі бути бійцем на 1/2, 1/3-«трошки вагітною».
 
Варто пам'ятати слова Конфуція: Шляхетний пам'ятає про обов'язок, а всі інші – про вигоду». Обов'язок перед мертвими, живим й ненародженими…
 
Висока духовність зумовлює високу самосвідомість. Тому вороги роблять все можливе для якнайбільшої деморалізації, зневіри української нації. Недурно якось сказав Марк Твен: «Остерігайтесь тих людей, хто намагається посіяти у вас невіру у ваші власні сили. Це люди низькі й підлі».
 
 
 
 

  Про найголовніше  

 
  Сучасний стан української нації – це закономірний наслідок 18-річного втілення в практичні справи ненависті, зневаги та, як мінімум, байдужості до українського народу й України. А чого ще можна чекати від влади антиукраїнських сил -5-ї колони колонізаторів, що мають всю владу і політичну, економічну, і інформаційно-ідеологічну та ін.?
 
  Цьому сприяє слабкість українських національно-патріотичних сил.(Цікаво було б проаналізувати зміни в складі Верховної Ради. а також місцевих рад з 1991 по 2009 роки).
 
 Якщо порівняти рівень України 2009 року з рівнем 1991 року, то «досягнення» вражають. Вони найкраще свідчать, що там, де влада в руках не патріотів-націоналістів, марно сподіватися на краще життя.
 
  Наслідки видають наміри. Те, що діється в сучасній Україн, інакше як війною проти української нації назвати ніяк не можна. Фактично триває війна проти української нації, мета якої повне знищення українців як нації шляхом всебічного, тотального ослаблення .Дискредитація української нації, максимальне пограбування(й самим нажитись добряче!) та нищення – ось головна мета антиукраїнських сил-агентури неоколонізаторів. Це війна «холодна»(ще складніша, ніж «гаряча», бо в цій війні тилу немає, скрізь фронти й ворога далеко не одразу впізнаєш й тим більше далеко не одразу можна знешкодити). Війна йде в усіх сферах суспільного життя: світоглядно-ідеологічній, політичній, економічній, освітній, культурній й т.д. Особливою складовою цієї війни є війна психологічна, інформаційно-ідеологічна, це боротьба за розум і серця, душі людей. Здеморалізувати, посіяти бездуховність, зневіру, пасивність, недовіру, ворожнечу, зраду, підлість й продажність, перетворити людей в бидло, що крім шлунку та сексу нічого іншого не хоче знати. Купують тих, хто продається.
 
  Як тільки не оббріхують, як тільки не знущаються, як тільки не грабують і не нищать український народ й Україну!!!. А де ж ті духовні пастирі?Як і кого вони виховують?...
  Війна, як зазначив ще давньокитайський стратег Сунь Цзи, - це шлях обману. Шлях дезорієнтації… І горе ошуканим!..  
 
 Суспільна психологія, як відомо, змінюється дуже важко. Особливо, якщо не працювати задля її зміни. Виховання- дуже важка, тривала й копітка праця. Помилки, неправильне виховання і окремої людини і всього народу – це тривалі й незліченні важкі втрати у майбутньому. Кожні зміни в житті починаються зі зміни свідомості людей.
 
  Слабкість українських національно-патріотичних сил, всієї української нації(що є наслідком багатовікового колоніального рабства) надихає, провокує й стимулює активність всіх ворогів української нації, всіх до того, щоб як ті шакали, урвати хоча б шматок від України, її автохтонного народу.  Рахуються лише з силою(а не з справедливістю, Божими законам;, панує кишеня-шлунок!).
 
  Сила нації, а отже і її безпека, в солідарності її складових, що є наслідком відповідного виховання, виховання національної самосвідомості. Важко навіть оцінити втрати у вихованні української нації з 1991 року. Від рівня національної самосвідомості залежить рівень національної самоідентифікації(ототожнення). Хто себе з якою нацією ототожнює, той ту націю й захищає.
 
  Денаціоналізація, за відомим українським мовознавцем О.Потебнею, -це моральне спідлення і є наслідком поганого виховання.
 
  Національна самосвідомість – це усвідомлення неповторної самоцінності нації. її призначення. Усвідомлення цього неможливе без якомого повніших знань про націю, без належної системи національного виховання. Знання виховують.
 
  Недарма, всі вороги докладають всіх зусиль, щоб українці не мали таких знань, відповідної системи національного виховання. Кожен загарбник-поневолювач більше за все боїться піднесення національної самосвідомості і на цій основі консолідації нації, перетворення її в силу.
 
  Неповторна самоцінність нації – її надбання, закладені в її мові, культурі, історії, звичаях та традиціях.
  Захист нації – це і є захист її ознак-властивостей, її неповторної самоцінності.
  Кожна справжня держава починається, як відомо. з кордону та мови.
 
  Минулі 18 років – це своєрідна розвідка боєм, перевірка й випробування. Істина-дочка часу, - казали древні. Саме час, випробовуючи й перевіряючи, виявляє хто є хто і що є що. І в Україні і поза нею…
 
 Давно вже, певно, пора створити ефективну постійно діючу з представників всіх українських організацій України, і діаспори, і заробітчан, відомих активних українських діячів Всеукраїнську структуру для захисту української нації, її частин і представників, її розбудови й розвитку. Саме проти цього скажено виступають антиукраїнські сили, українофоби.
 
  Така Всеукраїнська структура має виробити систему діяльності й ефективного захисту й розвитку української нації. Українська нація єдина, де б не були її частини.
 
  Консолідація нації починається з консолідації її справжньої інтелігенції-природного вихователя й керівника нації. Яка національна інтелігенція, така й нація. Справжня важлива робота об’єднує справжніх, надихає всю націю.
 

Завдання такої Всеукраїнської структури:

 • - ефективні заходи проти падіння суспільної моралі та деморалізації; піднесення духовності(а відтак і моралі);
 • - захист честі та гідності української нації та України (ми вже настільки звикли, як раби, до всякого знущання, паплюження та оббріхування, що навіть не звертаємо на це уваги, що й надихає всіх недоброзичливців і формує відповідне ставлення до нації та України);
 • - відновлення в паспорті громадянина України графи»національність»;
 • - захист української мови (використати свій та чужий досвід;
 • - захист та поширення повної і несфальшованої української історії, українського національно-визвольного руху;
 • - створення, захист й розвиток українського національного інформаційного та культурного простору;
 • - всебічна підтримка дитячих та юнацьких національно-патріотичних організацій;
 • - захист землі від продажу, загарбання(особливо іноземцями), українського природного середовища, екології.

  Головний орієнтир і критерій діяльності – все найкраще для української нації, для підвищення її рівня та всебічного розвитку. Використання всього найкращого і свого й чужого. Дивитися на світ лише через українські окуляри.
 

Основні принципи консолідації української нації:

 • - Бути перш за все українцем (а не так як В. Винниченко: «Я – перш за все соціаліст, а вже потім – українець». Наслідки відомі… Є Нація і Батьківщина, які необхідно захищати, щоб мати майбутнє).
 • - Будьте якнайбільше українцями, і ви будете справжніми людьми (перефраз. З «Промов до німецької нації» нім філософа 1-ї пол. 19 ст. Й.Фіхте) – виконання свого призначення (чим вища духовність, тим вищий рівень душі)
 • - Моя мама – Нація і Україна – для мене найкращі.
 • - Якщо ти українець/-ка, допомагай чим можеш. 
 • - Пам’ятати про мертвих, живих і ненароджених.  «Шляхетний пам’ятає про обов’язок, всі інші – про вигоду». – Конфуцій.

 

 

Джерело: 

Велесич-Валентин Колядинський 17.02.2010 
Валентин Колядинський  03.01.2012р

 

 
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Нищення нашої спащини
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud389.jpg
Свята наша земля
pryr13.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.