19 | 10 | 2017

Слов'яни засуджують релігійний злочин проти святині духовності українського народу: дикунський акт руйнуванння кумира Перуна на древньому центральному святилищі столиці Русі-України - місті Києві

Представники Хорватії біля кумира Перуна у Києві

Слов'яни обурені релігійними злочинами, що порушують права українського народу - сповідувати багатотисячолітній традийійний автохтонний світогляд, рідну віру. З приводу руйнування кумира Перуна у Києві звертаються  до Президента України як гаранта конституційних прав та свобод з  проханням оборонити та захистити від протиправних посягань прав українців, які шанують, реалізують доступ і дотримуються культури своїх Предків.

 

 

 

NOVI NAPAD NA RODNOVJERNE U UKRAJINI!

 
Udru?enje «Svaro?i krug» oštro usu?uje ovaj vandalski ?in i iskreno se nada da ?e se po?inioci prona?i što prije i adekvatno odgovarati za ugro?avanje religijskih sloboda.
 
Na?alost, ovo je svakodnevnica na koju se moramo naviknuti, ali ne smijemo odustati! Cilj monoteizmu jeste iskorijeniti naše bogove, ali to nikad ne?e mo?i, jer se naš narodni i prirodni duh ra?a sa nama. A ako to ?ele, onda mogu samo iskorijeniti nas, a Bogovi su sa nama, unuci Da?dboga se lako ne?e predati!
 
Sa novim iskustvima, samo trebamo biti još ja?i i ?vrš?i! Ovaj prelijepi spomenik u slavu našeg boga Peruna je uništen, ali Perun u nama nikad ne?e biti!
 
Slava bogovima! Slava Ukrajini!
 
Udru?enje Rodnovjernika Bosne i Hercegovine — Svaro?i Krug
 

Новий напад на рідновір’я в Україні!

Товариство рідновірів Боснії і Герцеґовіни «Коло Свароже» гостро засуджує цей акт дикунства, і ми щиро сподіваємося, що винні будуть швидко знайдені й на загрози релігійній свободі буде адекватна реакція.
 
На жаль, такі реалії життя, до яких усі звикли, але ми не повинні відступати! Мета монотеїзму — викорінити наших Богів, але йому це ніколи не вдасться, тому що наш національний, природний дух є в нас від народження. І якщо хочуть, то можуть викорінити нас, а з нами — й Богів, бо онуки Дажбога так легко не здаються!
 
З новим досвідом маємо бути сильнішими і сильнішими! Цей прекрасний кумир на славу нашого Бога Перуна був зруйнований, але самого Перуна у нас ніколи не знищать!
 
Слава Богам! Слава Україні!
 
Літературний переклад з боснійської Вогнедара
 

 

Z ogor?enjem smo Slovenski staroverci sprejeli vest naših ukrajinskih bratov in sester, da so neznanci danes pono?i uni?ili kip Peruna na Starokijevski gori v centru Kijeva. Ne gre le za enega od kipov staroverskih bogov, temve? za najpomem bnejši malik bogu Perunu, ki je hkrati tudi staroversko svetiš?e. Kip Peruna je bil pred tem ?e ve?krat ?rtev vandalizma, dvakrat so ga poskušali za?gati, enkrat pa so se nanj spravili s sekiro. Vse to se je zgodilo kljub temu, da naj bi kip in okolico zgodovinskega muzeja, dveh kapiš? in pravoslavne cerkve ves ?as varovovali varnostniki.
 
Sprašujemo se, kje je meja tega verskega nasilja, ki ga varuhi politi?ne in verske korektnosti pogosto ne zaznajo? V primeru, da bodo krivce prijeli, bodo le ti prejeli enako kazen, kot v primeru za?iga katoliške cerkve? Vprašanje je seveda retori?no.
 
Slovenski staroverci izra?amo solidarnost z ukrajinskimi staroverci in verjamemo, da jih nobeno nasilje ne bo odvrnilo od duhovne poti njihovih prednikov. Prav tako pa bodo s protesta zrasli novi kipi slovanskih bogov.
 
Slovenski Staroverci
 
 
Словенських рідновірів засмутили вісті від наших українських братів і сестер про те, що невідомі особи минулої ночі знищили статую Перуна на Старокиївській горі у центрі Києва. Це не просто одна зі статуй Рідних Богів. Статуя Бога Перуна була важливою, оскільки стояла поруч з язичницьким  святилищем. Кумир Перуна і раніше зазнавав пошкоджень: двічі його намагалися спалити, а одного разу — зрубати сокирою. Усе це відбулося, незважаючи на те, що статуя стояла неподалік музею історії, де були охоронці…
 
Запитуємо, де межа свавіллю на релігійному ґрунті, й апелюємо до опікунів політичної і релігійної коректності, якою часто нехтують. Якщо винні будуть знайдені, чи отримають вони таке ж покарання, як і у випадку підпалення католицької церкви? Запитання, звичайно, риторичне.
 
Словенські рідновіри висловлюють солідарність з рідновірами українськими. Вважаємо, що ніяка сила не зможе стримати рух духовними шляхами наших Предків. Переконані, як протест, виростуть нові статуї слов’янських Богів.
 
Літературний переклад зі словенської Вогнедара
 

 

02.11.2012, Србија
 
Првог новембра је на Старокијевском брду у Кијеву, Украјина, уништена једна од најлепше уметнички обрађених савремених словенских светиња — кип бога Перуна.
 
Непознати починиоци су највероватније током ноћи учинили ово недело које се по свему може сматрати не једино изразом ширења верске мржње, већ изразом сваког посрнућа у коме човек више не поштује човека; у коме не само да нема уважавања друге вере, ни друге културе, већ ни сопствене културе, ни сопствене историје, ни својих предака, па ни града и земље у којој се живи.
 
Ми, родноверни Србије, који деценијама добро знамо шта значи на својој кожи осећати стално непријатељство, од убијања деце, преко отимања земље, све до њеног бомбардовања, чак и ми смо згрожени и тужни.
 
Искрено саосећамо са родновернима Украјине!
 
У нади да се овако нешто неће више дешавати у престоном граду Кијеву, шаљемо братске речи утехе, подсећајући уједно да је бог Перун одвајкада најбољи судија.
 
Александра Маринковић Обровски,
члан Словенског родноверног Већа
Информациони центар «Свевлад»
 
 
 
2.11.2012, Сербія
 
Першого листопада на Старокиївській горі в Києві, Україна, знищено один з найліпших мистецьких витворів слов'янських святинь — статую Бога Перуна.
 
Невідомі, вірогідно, вночі вчинили цю справу, що взагалі можна розглядати не тільки як вираз релігійної ненависті, а ознаку всякого морального падіння, коли людина не поважає людину, коли вона не тільки не має ніякої поваги до інших релігій чи інших культур, але й не поважає свою культуру, свою історію чи своїх предків, у тому числі місто й країну, в якій живе.
 
Ми, рідновіри Сербії, які впродовж десятиліть на власній шкірі добре відчули, що таке ворог, і як уберегти дітей від вбивства, землю від бомбардування, — навіть ми приголомшені і засмучені.
 
Ми щиро співчуваємо рідновірам України!
 
Маємо надію на те, що більше нічого подібного не станеться в стольному граді Києві, ми посилаємо братні слова підтримки, зазначивши також, що Бог Перун завжди був кращим суддею.
 
Александра Маринкович-Обровскі,
член Родового Слов’янського Віча.
Інформаційний центр «Свевлад»
 
Переклад із сербської Волхвині Зореслави
 
 

 

Do Zjednoczenia Rodzimowierców Ukrainy

 
G??bokim bólem przejmuje nas wiadomo?? o zbezczeszczeniu pos?gu Peruna w Kijowie. W tym nieszcz??ciu jeste?my solidarni z Wami.
 
Niechaj sprawcy tego niegodziwego z?oczynu nie  s?dz?, ?e ?yj? ponad 1000 lat temu, gdy w Europie r?bano ?wi?te gaje i niszczono narodowe ?wi?to?ci.
 
W ca?ej Europie odradza si? teraz to, co rodzimego narodowego ducha wyros?o, a ust?puje to co obce, co podst?pem nam wci?ni?to.
 
My S?owianie jeste?my na czele tej g??bokiej duchowej odnowy. Niszczenie artystycznych wyobra?e? rodzimej wiary nie zachwieje naszych przekona?, naszej wierno?ci wierze naszych przodków. Niechaj ten ohydny wybryk b?dzie nam bod?cem do wzmo?onej pracy przy odbudowie zr?bów rodzimej kultury.
 
3 listopada 2012
 
Naczelnik Rodzimej Wiary,
Koordynator IX Rodowego Wiecu S?owian
Staszko z Wroc?awia
 
 

Об’єднанню рідновірів України

 
Глибоким болем проймає нас звістка про наругу над статуєю Перуна у Києві. У цьому нещасті ми солідарні з Вами. Хай винні у скоєнні цього нечестивого злочину не думають, що вони живуть у часі понад тисячолітньої давності, коли в Європі рубали священні гаї і знищували національні святощі.
 
Нині по всій Європі відроджується все, що пов’язане з рідним, національним духом, і відступає чуже, підступно нам накинуте. Ми, слов’яни, стоїмо на чолі цього глибинного духовного оновлення. Знищення мистецьких зображень Рідної віри не похитне наших переконань, нашої відданості Вірі наших Предків. Нехай цей огидний вибрик стимулює нас до посилення праці у відбудові основ рідної культури.
 
3 листопада 2012
 
Голова Rodzimej Wiary,
Координатор IX Родового слов’янського віча
Сташко з Вроцлава, Польща.
 
Переклад з польської Вогнедара
 

ВІДОЗВА

Етнокультурного товариства «Світовид»

 
Нам стало відомо про дикунський акт, вчинений 1 листопада 2012 року щодо культурної пам’ятки, яка становить історичну, культурну, зокрема, духовну цінність для великого числа поціновувачів прадавньої, витокової культури українців. Йдеться про знищення Перунового кумира на теренах Національного музею історії України, що у Києві на вул. Володимирська, 2. Статуя Перуна і місце довкола її розташування було культурною святинею для багатьох людей, зокрема — вірян Об’єднання рідновірів України (ОРУ), а також усіх слов’ян.
 
Беручи до уваги неодноразове посягання представників Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на об’єкт історичної, культурної та духовної спадщини (Перунів кумир), ми засуджуємо їхню шкідливу діяльність, яка не вписується в рамки функціонування цивілізованого суспільства у XXI столітті.
 
Ми звертаємося до Президента України як гаранта конституційних прав та свобод, Верховної ради України, правоохоронних органів держави Україна з проханням оборонити та захистити від протиправних посягань права українців, які шанують, реалізують доступ і дотримуються культури своїх Предків.
 
Також закликаємо представників УПЦ МП, УПЦ КП, представників усіх інших релігійних конфесій, загалом українського суспільства до толерантності на ґрунті культурно-духовних переконань, а також до належної пошани до пращурів українців та їхньої культури. Просимо вас вбачати, що вкрай безрозсудно і неприпустимо посягати на своїх кровних братів та сестер з мотивів невизнання, непошани їхнього вибору в частині культурно-духовних переконань.
 
Ми висловлюємо сподівання, що цей інцидент буде засуджено з боку українського суспільства та будуть ужиті всі необхідні заходи щодо покарання винуватців та запобігання подібним нечуваним протиправним діянням, що посягають на культуру предків українців — слов’ян.
 
Також просимо Вас поінформувати нас про заходи, вжиті в межах нашого звернення.
 
Вратіслав, Правомир,
члени етнокультурного товариства «Світовид».
Любляна, Словенія
 
 
 

 

Uništen simbol ukrajinskih rodnovjeraca, kip Peruna na Starokijevskom brdu u Kijevu

 
4. studenog 2012, Hrvatska
 
Prvog studenog je na Starokijevskom brdu u Kijevu, glavnom gradu Ukrajine, uništena jedna od najljepših umjetni?ki obra?enih suvremenih slavenskih svetinja - kip boga Peruna.
 
Nepoznati po?initelji su najvjerovatnije tijekom no?i u?inili ovo nedjelo koje se po svemu mo?e smatrati ne samo izrazom širenja vjerske mr?nje, ve? izrazom svakog posrnu?a u kojem ?ovjek više ne poštuje ?ovjeka; u kojemu ne samo da nema priznavanja druge vjere, ni druge kulture, ve? ni vlastite kulture, ni vlastite povijesti, ni svojih predaka, pa ni grada i zemlje u kojoj se ?ivi.
 
Htio bih, kao prvo, uputiti iskreno suosje?anje, ne samo sa ukrajinskim rodnovjercima, nego sa rodnovjernima diljem svijeta, koje ova vijest, vjerujem, duboko poga?a – posebno one koji su bili u mogu?nosti vidjeti i u?ivo taj predivni idol. Onda, kao drugo, ?elim uputiti podršku svim rodnovjernima: Ostanite dostojanstveni i borite se svojom pame?u protiv takvih zaostalih osoba i njihovih postupaka. Duboko se nadam da ?e ovaj ?in biti alarm najvišeg stupnja ukrajinskim vlastima da krenu nešto ?initi protiv takvih zlo?ina.
 
Damir Markoti?,
Savez Hrvatskih Rodnovjeraca
 
 

Знищено символ українських рідновірів — статую Перуна на Старокиївскій горі у Києві

 
1 листопада на Старокиївській горі у головному місті України Києві була знищена одна з найбільш художньо оздоблених сучасних слов’янських святинь — статуя Бога Перуна. Невідомі злочинці, скоріше за все, вночі вчинили цей акт дикості, який можна розглядати як факт поширення релігійної нетерпимості з боку тих, хто не поважає інших, у кого відсутня повага до інших релігій або інших культур. У таких  немає ні власної культури, ні навіть своєї історії, ані предків, ані міста й країни, де живуть.
 
Хотілося би, перш за все, висловити щире співчуття не лише українським рідновірам, а й рідновірам усього світу, яких ця новина глибоко вразила, особливо тим, хто наживо бачив цього дивовижного кумира. А по-друге, хочемо висловити підтримку всім рідновірам: будьте гідним і борітеся своїм інтелектом проти відсталих осіб та їхніх ницих вчинків.
 
Глибоко переконані, що цей акт буде серйозним сигналом тривоги українській владі, аби почати вживати заходів проти таких злочинів.
 
4 листопада 2012. Хорватія
 
Дамір Маркотічь,
голова Об’єднання хорватських рідновірів
 
Літературний переклад з хорватської Вогнедара
 

 

Джерело: сайт Об'єднання Рідновірів України

 

 

Вандали порізаликКумир Перуна у Києві

 

 
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Нищення нашої спащини
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud34.jpg
Свята наша земля
pryr146.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.