20 | 10 | 2017

Етноси в добу глобалізації . Микола Пономаренко

Микола Пономаренко. Етномережі в добу глобалізіції

«Український етнос в добу глобалізації: від етномережі до глобальної держави-громади»  
(Микола Пономаренко , доповідь в Полтавському Педагогічному Університеті)


Сучасна доба ставить перед етносами світу питання виживання і процвітання. Ці питання завжди стояли перед любим етносом, але для сучасної доби вони поставлені по-новому, бо світ змінився. Світ став глобальним економічно і світ став єдиним комунікаційно. Це внесло свої альтернативи для етнічного розвитку.

Чи можуть етноси вижити в цій новій парадигмі змін? Особливо гостро це питання стоїть перед Європейськими етносами, які мають неймовірно низький рівень народжуваності і підвержені навалі інших, в більшості арабських, народів?

Чи потрібно виживати? Може треба віддатися хвилі культурних змін і стати чимось іншим, прийняти чужу культуру і продовжувати жити нею? Адже це вже було в історії? Чи не так? Попробуємо розібратися в цих питаннях.

Кожен, хто користується зараз інтернетом, знає, що світ змінюється глобально і дуже швидко. Нові можливості спілкування, які більше не обмежені кордонами держави, навіть законами, до чогось нас ведуть, щось породжують. Напевно ви звернули також увагу на те, що таке глобальне спілкування найбільш інтенсивне серед людей споріднених культур, серед одного етносу. Така світове віртуальне спілкування етносу отримало в Україні назву «етномережі», починаючи з 2000-го року, після статті на цю тему надрукованої в журналі «Перехід-І\/».

Етномережі ясно показують, що етноси живуть не тільки в країнах з яких вийшли, а по всьому світу. Давайте розглянемо реальний стан існуючих націй чи етносів і постараємося зрозуміти, як вони насправді існують і розвиваються в світі?

Для цього почнемо з запитання: Для Чого людина живе?
Моя відповідь така: Людина живе для того, щоб бути щасливою, вона живе заради свого персонального щастя.

Відразу хтось запитає - А як досягти людського щастя і чи має значення етнічне середовище для знаходження щастя?

Моя Доповідь попробує це питання трошки освітити.

В своєму житті людина, в першу чергу, покладається на саму себе, на свій власний розумовий і фізичний капітал. Слово капітал по-українські можна назвати надбанням. Так от, розум людини і фізичне здоров'я є надбаннями великої життєвої цінності. Вони є найбільшими цінностями людини для успішного індивідуального життя. Та чи є ці цінності самодостатніми для Щастя? Чи може ще щось інше необхідно мати? Безумовно, що треба мати ще щось!

Навіть найбільш незалежна і успішна людина не може існувати одна - їй потрібні інші люди, їх підтримка, увага, любов. Власне, з цих первинних потреб спілкування вийшли всі культури і наша цивілізація, звідси вийшли всі форми суспільного існування
людини. Однією із основних форм суспільного існування людини є національне існування За це трошки пізніше.

Спочатку розглянемо детальніше саме спілкування людини. Воно має різні рівні.
> Першим рівнем є спілкування з самим собою,
із своїми думками і своєю свідомістю.
> Наступним рівнем спілкування є найближчі люди - сім'я.
> Наступний рівень - родичі і друзі - це розширена сім'я.
> Наступний рівень - люди твоєї нації або етносу, раси.
> Останній рівень - всі інші люди світу.

Із перерахованих 5-й рівнів спілкування - сам, сім'я, рідня, нація, і людство, тільки один рівень належить до категорії, яка не завжди існує. Це категорія нації або етносу. Різницю між нацією і етносом я означу пізніше.

Тільки категорія нації або етносу є ніби штучною, нестабільною категорією суспільного існування. В той же час якраз ця категорія змінює світ найбільше, бо є категорією культурного розвитку людства, найбільшою Культуро-Творчою Силою в світі. Ніщо не змінює світ більше ніж це роблять нації. Людство, як форма існування, не змінює світ само по-собі, бо воно є інтегральним елементом національних спільностей людей.

Чи можливо щоб людина сама, без нації, була творчим елементом у світі? Адже все твориться окремою людиною. Це так, все твориться окремою людиною, але людина, сама, без належності до нації, не здатна творити нічого! Бо без нації людина не може мати те, що зветься культурою! Тому всіх людей, які НЕ споріднюють себе з якоюсь нацією, можна назвати безкультурними! Бо вони, по означенню, не мають, не несуть, ніякої специфічної культури.

Категорія «нація» означує форму існування людей, які проживають на обмеженій території і є виразом їх Духовних Сил та означенням їх унікальної культури. Ці духовні сили і культура і є джерелом творчого життя окремої людини. Категорія «етнос» є тим самим, що і нація, але без обмеження територією проживання. Тобто, нація - має територію, а етнос - ні. Етнос є більш загальним поняттям, ніж нація.

Таким чином, нація або етнос несуть духовну силу і культуру, яка діє на життя кожної людини, хоче того людина чи ні.

Візьмемо мову: це форма свідомості, яка об'єднує народ, яка формує людський світогляд в специфічному етнічно-психологічному напрямку. Ще Олександр Потебня писав, що злиття мов є небажаним явищем. «Якби об'єднання людства за мовою і взагалі за народністю було можливе, - пише він в «Естетиці словесної творчості», -воно було б згубне для загальнолюдської думки, як заміна багатьох чуттів одним». Денаціоналізація, за його словами, «зводиться на погане виховання, на моральну хворобу: на неповне користання наявними засобами сприйняття, засвоєння, впливу, на послаблення енергії думки, на мерзоту спустошення на місці витіснених, але нічим не замінених форм свідомості, на дезорганізацію суспільства, спідлення». Олександр Потебня також казав: - "асиміляція веде до соціальної деорганізації, деморальності і духовної "пустоти"".

Нація потрібна хоча б для того, щоб ми розмовляли однією мовою і якісно розуміли один одного, щоб ми відчували себе у колі своєї спільноти, як у себе вдома, щоб нас боронила наша національна держава. Це тільки початок користі. А далі - знайома їжа, звичаї, свята, глибоке розуміння один одного через культурне наслідство, спільну історію, віру. Список безкінечний. Головне в цьому списку - можливість творчості, яка всотується з молоком матері, плекається через національну освіту й мистецтво і розквітає в зрілому віці з джерел національної культури - тільки!

Якщо запитати: Для чого мені потрібна моя нація? То відповідь може бути такою: Нація тобі потрібна для твого персонального Щастя. Без нації персональне Щастя стає для людини малодоступним або й просто недосяжним.

Тож означимо, що таке нація, по-новому?

Нація - це соціальна енергія, яка єднає у одне ціле сукупність людей, для котрих стає великою цінністю мати усталену ідею співжиття, означену як Національний Спосіб Життя.

Поняття «нація» з'явилося в результаті формування націй, як соціальних формацій з державною структурою, яка несе чітко означену характеристику національної соціальної свідомості. Такі державні структури є явищем не таким давнім, хоча етноси існували завжди! Національні держави почали займати домінуюче місце в XX ст., де СПІЛЬНІСТЬ почала означати не тільки організаційний чи політичний, але й ДУХОВНИЙ аспект існування. Паскаль Манчіні, один з перших теоретиків поняття нації казав: «Територія, походження, мова, звичаї, традиції, історія, закони, релігія - вони означають природу нації, але це «мертва матерія без живого духу», бо «не оживлене свідомістю тіло не здатне стати національною особливістю».

Тож маємо наступні ознаки для слова «нація»: Нація - є формою існування суспільних єдностей,
- є виразом суспільних Духовних Сил,
- є означенням унікальної культури,
- є соціальна енергія, яка має духовну свідомість, і, накінець, Нація - є Спосіб Життя Етносу.

Я вже згадав коротко за майже всі ці ознаки, окрім останньої ознаки. Залишилось пояснити, що таке Етнічний Спосіб Життя?

Етнічний Спосіб Життя можна назвати сутністю життя народу. Різниця між термінами Сутність Життя і Спосіб Життя існує, але незначна. Термін Спосіб Життя є більш вживаним і ми будемо ним користуватися для наших цілей.

Етнічний Спосіб Життя - не обов'язково є соціальним строєм, хоча може його створювати і розвивати. Це не обов'язково є мова народу, хоча без неї немає
достатньої сили культури і розвитку. Це не обов'язково є релігія, хоча може бути з нею пов'язаним. Це навіть не є генетичним кодом, хоча без нього стираються ознаки Роду.

Держава не здатна створити Спосіб Життя, вона може його тільки оберігати. Створення Способу Життя є дією Духовних, Життєтворних сил великих етнічних масивів людей упродовж дуже довгого часу спільного життя. За цей довгий час спільного життя можуть змінюватися державні строї, релігії, технологічні епохи, соціальні \ формації, може пройти багато війн, багато переселень, групувань і перегрупувань, і так далі. Але упродовж усього цього часу існує Духовна Єдність Етносу, який творить свою, найвищу від усіх історій - етноісторію. Кожна етноісторія має одну сталу ознаку, яка і зветься Способом Життя. Таким чином можна сказати, що: Спосіб Життя - це ознака етноісторії народу.

Я дам ще одне визначення Способу Життя, яке більш направлене на окрему людину і її пошуки Щастя:
Спосіб Життя є соціальним середовищем, в якому людина вільно і натурально знаходить своє місце в житті і здатна відтворити свою духовну сутність і свій професійний талант найбільш повноцінно.

Якщо ми хочемо розбудувати Україну, то треба перейти до глибокого урозуміння Способу Життя нашої нації, тобто до урозуміння нашої ЕТНОІСТОРІЇ. Також, треба не тільки віднайти наш Спосіб Життя, але і почати ним жити.

Це було дуже коротко сказано про те, що таке етнічна культура. Нагадаю три її ознаки, які я назвав, - соціальна енергія, форма свідомості і спосіб життя.

Тепер можна поставити наше ізначальне запитання: То що ж насправді робиться в світі з етнічними культурами?

***
Як нам бути з розпорошенням етносів, яке існує в наш час, як бути з глобалізацією економічних відносин, яка розкидає етноси по всьому світу? Чи не знищує цей процес історичні надбання етнічних способів життя, досягнення їх культур?

Дехто вважає, що нації зникають і зникнуть в майбутньому, і житиме на Землі якесь одне споріднене плем'я землян, де всі будуть рівні, розмовлятимуть спільною мовою, матимуть подібний колір шкіри (сірий, напевно), і так далі. Ви відразу бачите, що це утопія, що ніколи так не буде, як не буде того, щоб на Землі всі дерева стали одинаковими, щоб залишився тільки один вид квітки, одна порода тварини, риби, комахи, і так далі... Ми всі різні і такими будемо.

Давайте проаналізуємо стан специфічно Українського етносу в світі.

Віктор Ющенко в промові до 18-ї річниці Дня Незалежності України сказав, що в світі проживає 70-ть міліонів українців. Напевно, він цю цифру не взяв з потолка, а отримав із чиїхось наукових досліджень. Приймемо цю цифру за базис, як сумарне українське населення Землі, але проаналізуємо суть цього факту.

В самій Україні, як відомо, живе приблизно 46 міліонів людей. Не кожен з них українець! Біля 10-и міліонів не вважають себе українцями зовсім, бо належать до інших етносів. Залишається 36-ть міліонів українців, серед яких напевно, не більше половини можна назвати справжніми українцями, тобто людьми з українською свідомістю. Інші ж є, як кажуть, ні те, ні се! Таким чином в Україні проживає не більше 18-и міліонів свідомих, справжніх, українців.

За кордоном, або в діаспорі, або в розпорошенні, проживає (давайте від 70-и міл. віднімемо 46) - буде біля 24 міліонів людей українського походження, серед яких набагато більший відсоток є свідомими українцями, вважається, що біля 70-и відсотків. Це означає, підрахуємо, що за кордоном проживає біля 17-и міліонів свідомих українців.

Таким чином, в Україні проживає 18-ть міліонів українців і за кордоном 17-ть міліонів. Це дуже важливий висновок, друзі. Навіть якщо цей висновок хоч приблизно правильний, чому є підстави вірити, то Україна і діаспора, якщо брати до уваги тільки свідомий етнос, є майже ОДНАКОВІ по населенню! Це також означає, що українців, насправді, не 70-ть міліонів, як пан президент каже, а тільки 36-ь. Інші 34-и міліони є баластом нації, який є важливий і відкидати його не треба, бо то є потенціал нації, але мова зараз йде тільки за свідомого українця, такого, який вважає себе українцем і ніким іншим, мова йде за українство, яке вже є національно пробуджене, а не за те, яке ще спить. Ми встановили, що 36-ть міліонів українців у світі вже є національно пробуджені, з яких 18-ть міліонів проживає в Україні і 17-ть у діаспорі.

Тепер розглянемо, як все це національно свідоме українство існує, як етнос, і діє, як етнос, в сучасну добу, і чому так?

Колись і до теперішнього часу етнос формувався, існував і розвивався в межах якоїсь обмеженої території Землі. Ця тенденція змінюється. У світі формується новий спосіб існування етносів, які від формування Способу Життя в територіальних межах переходять до формування Способу Життя в глобальних межах. Чи це дійсно так?

 

Вивчення етнічних спільностей показує кількість національних угрупувань на Землі не зменшується, а навпаки збільшується.

Наприклад, за пройдешнє століття в світі утворилося більше ста нових національних держав. Протягом цього століття, ХХІ-го, буде утворено, по прогнозах соціологів, більше 200-сот нових національних держав. Тобто світ ділиться все більше і більше по національних признаках. Чому? Що змінилося у світі?

Причиною цього є глобалізація економіки, яка потребує мобільності робочої сили. Іншою причиною є розвиток глобальних комунікаційних систем, особливо Інтернету.

Всі розвинені нації зараз розпорошуються по всій Землі.

Процес переселення народів існував і раніше, але він, як правило, закінчувався тим, що переселенці в далекі землі осідали і створювали нову націю. Так були створені,
скажемо, Ісландія, практично всі країни Європи, ближнього і дального сходу. Цей період переселення народів і творення нових етносів пройшов, закінчився, і, напевно, вже більше не повториться. Зараз іде інший процес - процес консолідації розпорошених по Землі етносів, консолідація їх духовних сил і творчих енергій в одну. В такій консолідації є великий зміст - це не тільки шлях збереження, виживання етносів, але також поступ етнічних культур до вищого рівня розвитку, з вищим рівнем свідомості, яка отримала назву - Космічна Свідомість!

Іде також процес розпадання багатонаціональних держав на їх національні складові, які пізніше об'єднуються у світові етноси. Наприклад, в Бельгії іде протистояння фламандців і валлонців, яке, за всіма прогнозами, скоро приведе до розколу країни на дві незалежні етнічні держави. В Іраку прагнуть стати незалежними курди і об'єднатися з курдами Турції, шиїти (етнічні перси) хочуть приєднатися до Ірану, а суні (етнічні араби) до арабів. Афганістан розколюється на паштунів, синдів, хазарів і інших. В Іспанії прагнуть незалежності баски і галійці, а в Британії - шотландці і Уельс. В англомовній Канаді бажає незалежності франкомовний Квебек, а від Росії хочуть відділитися не менше 20-ти різних народностей. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Має місце факт, що світ продовжує ділитися за етнічними ознаками.

Націоналізм стає легітимною коректною політикою, яка веде до створення нових незалежних і процвітаючих держав. Люди починають розуміти політику націоналізму і підтримувати її.

Маємо два напрямки етнічного розвитку. По одному йде розпорошення етносів по всьому світу із їх традиційних територіальних групувань, чому допомагає глобалізація економіки. А по іншому напрямку йде консолідація цих розкиданих по всьому світу етнічних кусочків в нову форму існування - глобальний спосіб життя.

З часом новостворені СВІТОВІ ЕТНІЧНІ ЄДНОСТІ безумовно приведуть до нової форми соціальної формації, тобто до нової форми держави.

Специфічно можна сказати так:

Територіальні Національні держави стають глобальними Етнічними державами.

Ця нова державна форма існування зараз активно означується, є в процесі творення, набирає легальної сили. Етномережі - це тільки одна її ознака. Багато країн вже давно визнають подвійне громадянство. Кількість таких країн збільшується. З'явилися нові форми легальної належності до свого етносу, як наприклад, Карта Поляка - це такий документ, який може отримати кожен поляк, який живе в діаспорі. Карта Поляка не є громадянством Польщі, а є підтвердженням етнічної належності до Польского етносу. Це є тільки один приклад, як нова форма держави є в активному процесі творення. її суттю стає Новий Спосіб Життя етносу - глобальний.

Українці також, як етнос, живуть не тільки в Україні, а по всьому світу, як було сказано, їх світова консолідація є зараз в процесі творення і веде до нової глобальної держави. УНГ (Українська Національна Громада) є прикладом цього процесу. Давайте, для зручності, назвемо цю майбутню Українську Глобальну Державу - Велика Орія.

Що ж Велика Орія може собою представляти, як соціальна структура? Чи це буде держава, обмежена кордонами? Чи буде вона мати одну релігію? Чи буде вона обмежена мовою? Чи буде обмежена генетичним кодом, тобто етнічно чиста? НІ !

Велика Орія не буде мати ніяких обмежень!

Велика Орія - це не територіальна національна держава, а світова етнічна єдність українців, які мають споріднений Спосіб Життя. Україна залишається їх центром, джерелом етнокультури, Святою Землею, з якої вийшли і виходять промені зв'язків до кожного її сина або дочки в усьому світі.

В середовищі Великої Орії буде існувати Велика Сила Духовної Єдності всіх її представників. Те, що ми зараз маємо цю розмову і маємо якусь спільність, є тому доказом!

Описана ідея Великої Орії може викликати багато запитань. Скажімо, як можна буде поєднати Спосіб Життя, який об'єднує українців в усьому світі, з місцевими законами проживання людини за кордоном? Тут можуть бути конфлікти. Так, можуть і будуть, але з розвитком всіх держав світу в подібному напрямку глобалізації етнічних спільнот, ці конфлікти будуть поступово вирішуватися міжнародними правами, як вони вирішуються уже зараз там, де є потреба. Карта Поляка є тому приклад.

На заключення хочу сказати, що сказане є більш детально описане в моїй книзі «Оріянство». Дякую за увагу.

Буду радий відповісти на ваші запитання.

 

Микола Пономаренко
Жовтень, 7517(2009) року
\/іrginia, USA

Джерело:  www.mykola.com

 

Стаття "Етноси в добу глобалізації"  в скороченому автором  викладі.

«Український етнос в добу глобалізації:
від етномережі до глобальної держави-громади»

***
Як нам бути з розпорошенням етносів, яке існує в наш час, як бути з глобалізацією економічних відносин, яка розкидає етноси по всьому світу? Чи не знищує цей процес історичні надбання етнічних способів життя, досягнення їх культур?
Дехто вважає, що нації зникнуть в майбутньому, і житиме на Землі якесь одне споріднене плем'я землян, де всі будуть рівні, розмовлятимуть спільною мовою, матимуть подібний колір шкіри, і так далі. Ви відразу бачите, що це утопія, що ніколи так не буде, як не буде того, щоб на Землі всі дерева стали одинаковими, щоб залишився тільки один вид квітки, одна порода тварини, риби, комахи, і так далі... Ми всі різні і такими будемо. Запорукою тому є закони розвитку людських суспільств, які ведуть у напрямку формування і укріплення саме національних держав. Статистично, кількість національних угрупувань на Землі не зменшується, а збільшується. Наприклад, за пройдешнє століття в світі утворилося більше ста нових національних держав. Протягом цього століття, ХХІ-го, буде утворено, по прогнозах соціологів/демографів, більше 200-сот нових національних держав. Тобто світ ділиться все більше і більше по національних признаках. Чому? Тому що нація  є каталізатором культурного розвитку людства, найбільшою Культуро-Творчою Силою в світі. Ніщо не змінює світ більше ніж це роблять нації своїми унікальними культурами.
Нація - це соціальна енергія, яка єднає у одне ціле сукупність людей, для котрих стає великою цінністю мати усталену ідею співжиття, означену як Національний Спосіб Життя.

Національний Спосіб Життя є соціальним середовищем, в якому людина вільно і натурально знаходить своє місце в житті і здатна відтворити свою духовну сутність і свій професійний талант найбільш повноцінно.
Категорія «нація» означує форму існування людей, які проживають на обмеженій території і є виразом їх Духовних Сил та означенням їх унікальної культури. Ці духовні сили і культура і є джерелом творчого життя окремої людини. Категорія «етнос» є тим самим, що і нація, але без обмеження територією проживання. Тобто, нація - має територію, а етнос - ні. Етнос є більш загальним поняттям, ніж нація.
Колись етноси формувалися і розвивалися в межах однієї обмеженої території на Землі і різниці між нацією і етносом майже не було. Ця відмінність між нацією і етносом в сучасних умовах збільшується. У світі формується новий спосіб існування націй і етносів, які від Способу Життя в територіальних межах, як нація, переходять до Способу Життя в глобальних межах, як етнос.

Причиною цього є дві тенденції. Перша – це глобалізація економіки, яка потребує мобільності робочої сили і розкидає етноси по Землі. Друга - це розвиток глобальних комунікаційних систем, особливо Інтернету, яка консолідує розкидані етнічні групи в одну глобальну Єдність.  

Наприклад, в Бельгії іде протистояння фламандців і валлонців, яке, за всіма прогнозами, скоро приведе до розколу країни на дві незалежні етнічні держави. В Іраку прагнуть стати незалежними курди і об'єднатися з курдами Турції, шиїти (етнічні перси) хочуть приєднатися до Ірану, а суні (етнічні араби) до арабів. Афганістан розколюється на паштунів, синдів, хазарів і інших. В Іспанії прагнуть незалежності баски і галійці, а в Британії - шотландці і Уельс. В англомовній Канаді бажає незалежності франкомовний Квебек, а від Росії хочуть відділитися не менше 20-ти різних народностей. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Має місце факт, що світ продовжує ділитися за етнічними ознаками.
Іде розпадання багатонаціональних держав на їх національно/етнічні складові з одночасним об'єднанням  розпорошених по світу етнічних груп в нову форму існування - світові етнічні формації. Такий процес є шляхом виживання етносів і історичним закономірним розвитком етнічних культур до вищого рівня розвитку. Нація або етнос несуть духовну силу і культуру, яка діє на життя кожної людини і несе цій людині велику користь спорідненого життя, яке, як вчив Григорій Сковорода, приносить щастя. Тут вам не тільки знайома їжа, звичаї, свята, але і  глибоке розуміння один одного через культурне наслідство, спільну історію, мову, віру. Список ознак етнічної спорідненості безкінечний. Головне в цьому феномену - можливість персональної творчості і потенціал щасливого життя, які всотуються з молоком матері, плекаються через національну освіту, мистецтво, культуру і розквітають в зрілому віці з джерел якраз національної культури - тільки!

Узагальнити сказане можна так: Територіальні Національні Держави стають Глобальними Етнічними Єдностями по законах соціального розвитку людства.
З часом ці новостворені СВІТОВІ ЕТНІЧНІ ЄДНОСТІ безумовно приведуть до нової форми соціальної формації із своєю відмінною формою державного урядування.

Ця нова державна форма існування зараз активно означується, є в процесі творення, набирає легальної сили. Етномережі - це тільки одна її ознака. Багато країн вже давно визнають подвійне громадянство. Кількість таких країн збільшується. З'явилися нові форми легальної належності до свого етносу, як наприклад, Карта Поляка - це такий документ, який може отримати кожен поляк, який живе в діаспорі. Карта Поляка не є громадянством Польщі, а є підтвердженням етнічної належності до Польского етносу. Це є тільки один приклад, як нова форма держави є в активному процесі творення. Її суттю стає Новий Спосіб Життя етносу - глобальний.
Українці також, як етнос, живуть не тільки в Україні, а по всьому світу. Їх світова консолідація є зараз в процесі творення і приведе до нової глобальної держави. Давайте проаналізуємо цей стан.
У світі зараз проживає біля 70-ть міліонів українців по заяві Українського уряду. В самій Україні живе приблизно 46 міліонів людей. Не кожен з них українець! Біля 10-и міліонів не вважають себе українцями зовсім, бо належать до інших етносів. Залишається 36-ть міліонів українців, серед яких, напевно, не більше половини можна назвати людьми з українською свідомістю. Таким чином в Україні проживає не більше 18-и міліонів свідомих українців.
За кордоном, або в діаспорі проживає біля 24-х міліонів українців, серед яких біля 70-и відсотків є свідомими українцями. Це означає що за кордоном проживає біля 17-и міліонів свідомих українців.
Таким чином, в Україні проживає 18-ть міліонів українців і за кордоном 17-ть міліонів. Це дуже важливий висновок. Навіть якщо цей висновок хоч приблизно правильний, чому є підстави вірити, то Україна і діаспора, якщо брати до уваги тільки свідомий етнос, є майже ОДНАКОВІ по населенню! Це також означає, що українців у світі, насправді, не 70-ть міліонів а тільки 36-ть. Інші 34-и міліони є баластом нації, який є важливий і відкидати його не треба, бо то є потенціал нації, але мова зараз йде тільки за свідомого українця, такого, який вважає себе українцем і ніким іншим, мова йде за українство, яке вже є національно пробуджене. Ми встановили, що приблизно 36-ть міліонів українців у світі є національно пробуджені, з яких 18-ть міліонів проживає в Україні і 17-ть у діаспорі.
Прийнявши до уваги, що розвиток соціумів буде йти у напрямку світових етнічних єдностей і що такий напрямок розвитку є корисним для окремої людини як і для спільноти, бо є шляхом прогресу культур, способом життя, який несе найбільшу імовірність знаходження персонального щастя («споріднений» спосіб життя), прогресивна еліта України повинна направити розвиток суспільства в цьому напрямку. Всі рішення політичного і економічного характеру не можна розглядати без урахування цього характеру суспільного розвитку, як майбутнього українців і їх Світової Держави.

Не завадить тут відмітити, що такі Світові Етнічні Єдності уже існують. Найкращим прикладом може слугувати єврейська світова єдність. Але є і інші етноси, які активно формуються в цьому напрямку. Серед них найбільш активними є Европейські етноси. Згадана карта поляка є тому підтвердженням, але не єдиним прикладом.
На заключення хочу сказати, що сказане є більш детально описане в моїй книзі «Оріянство».Микола Пономаренко
----------------------------
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
http://www.mykola.com
----------------------------
листопад 7519(2011) року
Virginia, USA

 

 

Сайти Миколи Пономаренка

 

Інтернет кармниця українських книг в США. USA Ukrainian Store  www.kolos.com

Інтернет крамниця www.colos.com

Тематика книгарні КОЛОСу дуже специфічна. Як сказано на нашій титульній сторінці www.kolos.com(перекладаю з англійської) – “ми пропонуємо ретельно відібрані українські видання, які відтворюють сучасну українську інтелектуальну думку” Що під цим розуміється? Всі книжки українською мовою, переважно українських авторів, які мають інтелектуальний вплив на сучасну Україну! Вони не обов’язково знають відповіді, але думають! Це є книжки, які не завжди політично коректні, але які після прочитання заставляють задуматися. 

 

 

 

 

 

 

Сайт "Тритпілля", англійською мовою www.trypillia.com 

Про Трипілля, трипільську цивілізацію англійською мовою. Сайт trypillya.com

The Trypillian Civilization Journal (TCJ),  Volume 2011 is under new management. It is now published by Dr. Mykhailo Videiko and Dr. Natalia Burdo, the archaeologists from Ukraine. The original founder of this publication Mr. Mykola Ponomarenko will continue to support this journal as a consultant on technical and internet related issues. All editorial and scientific functions are now in the hands of the above mentioned archaeologists from The Ukrainian Archaeological Institute of the Ukrainian Academy of Sciences

 

 

 

 

Сторінка Пам'яті Голодомору www.holodomor.org  ставить метою:

 

Про голодомор  Сайт holodomor.org

1. Розкрити причини Українського Голодомору 1932-1933-го років шляхом вивчення подій історії, суспільних явищ, національних рис, які були причинні до трагедії. 


2. Створити сітку Українських мислителів направлених на розкриття спесифіки Голодомору - його політичних, соціальних чи культурних причин, початкових джерел і довгочасного впливу.

3. Створити Центр Памяті Голодомору на Інтернеті для інформування України і світу про цю трагедію.

Помітка:
Ця сторінка є неофіційною, тому що на цей час не належить організації, яка має формальний статус.  Ми плануємо стати формальну організацією у майбутньому.

 

The Holodomor Memorial Website mission is the following:

1. To uncover the cause of the Ukrainian Holodomor (famine-genocide) of 1932-1933 through studies of the historical events, social acts, national traits, which were sources of the tragedy.

2. To establish a network of Ukrainian scholars directed towards the discovery of the origins of Holodomor -- its political, social and cultural roots, its immediate causes and consequences.

3. To establish The Holodomor Memorial Center on the Internet to inform Ukraine and the world about this tragedy.

NOTE:
This website is unofficial because at present time it does not belong to an organization, which has a formal status.  We plan to become a formal organization in the future.

 
Родовіда. Родолюбіє
Рідна Віра Українців
Держава Роду Нашого
Нищення нашої спащини
Сучасний світ. Людство
Релігії у світі
Ми - Українці !
ljud435.jpg
Свята наша земля
pryr49.jpg
Нове на сайті

Час: деякі властивості. Дослідження

Що таке час? Це питання до сьогодні не є однозначним, і мабть до кращого, що на сучасному етпаі розвтику (чи, точніше, деградації) людства "час"  як фізична реальність не підвладна "науковцям".
Але наші прекди казали про Час. Згадаймо текст Велесової никги:

“Революціонер” – вечір пам’яті Олександра Капіноса у м.Львові 10.03.2015 р.

У м.Львові 10 березня, у вівторок, відбудеться вечір пам’яті Борця за Волю України, Героя Небесної Сотні Сашка Капіноса. Цього дня йому мав би виповнитися 31 рік. Запрошуємо студентську молодь та всіх бажаючих прийти та вшанувати світлу пам'ять Звитяжця. 

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Знакова, історична подія світового значення: Перун повернувся і піднятий з Дніпра! Україна-Русь, пробудись!

   Дорогі  Браття і Сестри!
   У стольному граді Києві,  столиці України (столиці Русі) сталася знакова історична подія, важлива як для України і українського народу, так і для слов'янських народів та духовного поступу Людства.
   До берега ріки  Дніпра-Борисфена, у Видубичах, приплив скульптурний образ Перуна - захисника Русі, України (нащадка Русі), який був одним з головних Богів у пантеоні Русичів.
   ВІн поставлений у 2009 році  Старокиївській горі у Києві, був вночі таємно спиляний у 2012 році злочинцями.
   08 травня  2013 року  цей скульптурний образ піднятий з Дніпра. 

Декларація всенародного руху за відновлення конституційності і законності в України на Майдані Незалежності у м.Києві

Ради чого Українці боролись на Майдані?
Що в сьогоднішній ситуації МИ, УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД маємо вимагати від влади? 
Що нам у державі належить, чи ми в боргу перед кимось, чи інші держави винні нам? 
Хто керує Україною?
Українці є
в неволі, як за часів Т.Г.Шевченка - у своїй державі, вибореній ціною великої звитяги і страждань...

Чи є в Україні національний лідер?
Чи є організація, яка захищає, впрваджує в державну стратегію України  інтереси українців?
Чи є в Україні українська національна  ідея? Куди ми йдемо?
Чи є засадничою, керівною для українців  духовна система українського Роду - світогляд, розуміння Бога: саме наші, Предківські, споконвічні? 
Чи є в нашого народу духовна еліта, яка покаже керманичам, хай і майбутнім та всьому нашому етносу Шлях до визволення, до Щастя у своїй Державі?
 Хто дасть нам справжні, істинні знання - зараз для того, щб врятувати наш нарід?
Яка функція духовної (зокрема і релігійної) еліти в Україні?  

Це звернення, яке не побачили українці, було написане в часи Майдану  - але воно дає нам ключ до розуміння сьогоднішньої ситуації.

Світлана Сторожівська. Поезії]

Збірка поезії Світлани Сторожівської « Як сонце світу…», зачаровує чарівними картинами світу наших предків, автор віршів через призму себе тримаючись за  руку із сонцем занурює читачів у рідний світ уяви та явного.

 

Українське Різдво. Коляда. Свят-вечір.

Графічним символом українського календаря може бути восьмипроменева зірка. Календар цей напрочуд стрункий, симетричний: 4 пори року, 4 найбільші сонячні свята, що відповідають кожній із чотирьох сонячних фаз (сонцестояння і рівнодення).

СВЯТВЕЧІРНІ вірування лемків . Ворожіння

Напередодні Різдва найчастіше згадуються різні традиції, пов’язані з християнською символікою цього свята. Однак, думаю, варто не забувати й про його язичницькі витоки, адже воно, поки стало християнським святом народження Христа, було поганським святом народження Сонця, а разом з ним і Світу.

Статті, дотичні до теми
Найбільш переглянуті статті
Категорії статей
Канали новин
Свята Українців. Купала

Громада "Вінець Бога" відсвяткувала свято Купала в Буші. (21.06.2014)

21 червня 2014 року представники нашої громади Рідної Віри «Вінець Бога» відвідали с.Буша Ямпільського району Вінницької області, яке відоме своїми історичними подіями героїчної оборони Козацьких часів, Гайдамацьким Яром, а також скельним Храмом дохристиянської доби із рельєфом релігійного змісту. Майже 6 000 років існує життя на цій мальовничий території, що розташована в долині злиття 3-х річок: Мурафи, Бушанки і Сухої Бушанки. Про це свідчать археологічні знахідки, датовані ще IV –III тисячоліттям до н.е.

21.06.2014 Громада "Червона Русь" (м.Львів) відсяткувала Свято Купала

21 червня 2014 року в Сколе, не березі річки Опір в національному парку "Сколівські Бескиди" Львівська громада Рідної Віри Українців-Русинів "Червона Русь" разом з  друзями - рідновірами із Стрия, Сколе, Івано-Франківська провели Свято Купала - одне з найвеличніших, основних чотирьох сонячних свят нашого народу, що святкується на літнє сонцестояння.


Громада «Вінець Бога» провела Купальське свято (2013 р.)

Громада Рідної Православної Віри «Вінець Бога» м. Вінниці провела 22 червня 2013 року в районі «Сабарів», на узбережжі священної для українців ріки Бог українське звичаєве свято Купала. Свято відбулося під гаслом «За Рідну Українську Віру».

Купальська Ватра на Дрогобиччині (2013р)

22-23 Кресеня (Червня) на Дрогобиччині відбудеться одне з сакральних і найдавніших українських свят - Свято Купала, Бога Літнього Сонцестояння, Бога молодості, краси, молодечої вибуялої волі, духовної нескоримості. Бога земних плодів, а також шлюбу!

 

Готуймося до Купальського свята! Купальські пісні

Настають найкоротші літні ночі — свято Купайла, і звідусіль — лісів, гаїв, берегів річок — линуть купальські співи. Через християнський вплив їх подекуди стали називати «петрівочними піснями». Купальські пісні — це переважно мрії дівчат про заміжжя, прощання з вільним життям, бо восени настає пора весіль. Зміст цих пісень язичницький, купальський.